فرمانداری نجف آباد: در ادامه افتتاح طرح های ویژه هفته دولت در نجف آباد، مجتمع بسته بندی مرغ و گوشت «شهرآوران گوشت» با مجموع سرمایه گذاری ۲ میلیارد تومان در شهرستان نجف آباد به طور رسمی افتتاح شد.

افتتاح مجتمع بسته بندگی گوشت در نجف آباد با هزینه ۲میلیاردی

فرمانداری نجف آباد: در ادامه افتتاح طرح های ویژه هفته دولت در نجف آباد، مجتمع بسته بندی مرغ و گوشت «شهرآوران گوشت» با مجموع سرمایه گذاری ۲ میلیارد تومان در شهرستان نجف آباد به طور رسمی افتتاح شد.

سرمایه گذار خصوصی این واحد برای راه اندازی این مجموعه، از پانصد میلیون تومان تسهیلات دولتی استفاده کرده و خودش نیز یک و نیم میلیارد تومان آورده داشته است.

این مجموعه سالیانه ظرفیت بسته بندی ۹۰۰ تن گوشت قرمز و مرغ را دارا خواهد بود.

مجتبی راعی فرماندار نجف آباد در این مراسم از افتتاح بیش از ۶۵ پروژه در شهرستان به مناسبت هفته دولت در زمینه های تولیدی، خدماتی، عمرانی و کشاورزی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی ها در کنار بخش دولتی با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان خبر داد.

مجتمع بسته بندی گوشت در نجف آباد افتتاح مجتمع بسته بندگی گوشت در نجف آباد با هزینه ۲میلیاردی افتتاح مجتمع بسته بندگی گوشت در نجف آباد با هزینه ۲میلیاردی             300x225

مجتمع بسته بندی گوشت در نجف آباد

افتتاح مجتمع بسته بندگی گوشت در نجف آباد با هزینه ۲میلیاردی