افتتاح های درمانی در نجف آباد
افتتاح های درمانی در نجف آباد

ایمنا: مرکز تصویربرداری پزشکی شامل سی تی اسکن و ام آر آی پیشرفته بیمارستان شهید منتظری نجف آباد شنبه ۹ اردیبهشت ماه با حضور قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسما افتتاح خواهد شد. استان اصفهان طی همین روز شاهد افتتاح رسمی ۲۰ طرح خواهد بود. چند روز پیش هم بنرهایی در سطح […]

ایمنا: مرکز تصویربرداری پزشکی شامل سی تی اسکن و ام آر آی پیشرفته بیمارستان شهید منتظری نجف آباد شنبه ۹ اردیبهشت ماه با حضور قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسما افتتاح خواهد شد.

استان اصفهان طی همین روز شاهد افتتاح رسمی ۲۰ طرح خواهد بود.

چند روز پیش هم بنرهایی در سطح شهر، خبر از چنین افتتاح هایی داده بود ولی گویا برنامه عقب افتاد.

برخی منتقدان چنین افتتاح هایی را در آستانه انتخابات، صرفا تبلیغاتی می دانند.