ایمنا: در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان و مدیرکل محترم امور روستایی و شوراها استانداری استان اصفهان، به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها، سه پروژه عمرانی با مجموع اعتبار نزدیک به دو میلیارد تومان در روستای جلال آباد نجف آباد به طور رسمی بهره برداری شد.

افتتاح ۲میلیارد پروژه عمرانی در روستای جلال آباد نجف آباد

ایمنا: در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان و مدیرکل محترم امور روستایی و شوراها استانداری استان اصفهان، به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها، سه پروژه عمرانی با مجموع اعتبار نزدیک به دو میلیارد تومان در روستای جلال آباد نجف آباد به طور رسمی بهره برداری شد.

زمین چمن روستا با هزینه ۸۴۵ میلیون تومان، بهسازی و نوسازی هشتصد متر مربع از معابر قدیمی روستا با هزینه هفتاد میلیون تومان و سالن ۵۴۰ نفره آمفی تئاتر و سینمای روستا با هزینه یک میلیارد تومان، پروژه های افتتاح شده در این مراسم بودند.

سالن آمفی تئاتر روستای جلال آباد افتتاح ۲میلیارد پروژه عمرانی در روستای جلال آباد نجف آباد افتتاح ۲میلیارد پروژه عمرانی در روستای جلال آباد نجف آباد              300x200

سالن آمفی تئاتر روستای جلال آباد

افتتاح ۲میلیارد پروژه عمرانی در روستای جلال آباد نجف آباد