افتتاح ۳/۵میلیاردی در توانبخشی شهید صدوقی نجف آباد
افتتاح ۳/۵میلیاردی در توانبخشی شهید صدوقی نجف آباد
روابط عمومی بهزیستی نجف آباد: همزمان با سالروز مبعث پیامبر، بخش بازسازی شده ی مرکز خیریه توانبخشی شهید صدوقی نجف آباد، با مساحت 350 متر مربع و هزینه سه و نیم میلیارد تومان، به صورت رسمی افتتاح شد.

افتتاح ۳/۵میلیاردی در توانبخشی شهید صدوقی نجف آباد

روابط عمومی بهزیستی نجف آباد: همزمان با سالروز مبعث پیامبر، بخش بازسازی شده ی مرکز خیریه توانبخشی شهید صدوقی نجف آباد، با مساحت ۳۵۰ متر مربع و هزینه سه و نیم میلیارد تومان، به صورت رسمی افتتاح شد.

این بخش که با حضور برخی مسئولان شهرستان و استان، افتتاح گردید، دارای ۶۰ تخت است که با کمک خیرین بازسازی شده است.

تصاویر بیشتر

افتتاح بخش بازسازی شده خیریه شهید صدوقی نجف آباد

افتتاح بخش بازسازی شده خیریه شهید صدوقی نجف آباد

افتتاح ۳/۵میلیاردی در توانبخشی شهید صدوقی نجف آباد