به دنبال کاهش نزولات جوی و کاهش شدید آب ذخیره شده  سد زاینده رود، میزان خروجی این سد به سمت شبکه مصرف از جمعه سیزدهم بهمن ماه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و این موضوع بیشتر شهرستان های استان را با افت فشار شبکه مواجه کرده است.

افت فشار آب در نجف آباد

به گفته کارشناسان در حال حاضر وضعیت ذخیره آب سد زاینده رود به حدی رسیده که دریچه های خروجی از سمت دریاچه آن قابل دیدن شده و تعادل ورودی و خروجی آن به هم خورده است.

با شروع روند کاهش میزان آب تزریق شده در شبکه آب شرب استان از روز جمعه، به تدریج منابع آب سطح شهرها و مسیر شبکه های توزیع نیز تخلیه شده و این موضوع تاثیر خود را از شنبه در نقاط مختلف نشان داده است.

به دلیل سطح بسیار پایین سفره های آب زیرزمینی نیز عملا امکان استفاده از چاه های آب سطح شهر نیز به دلیل آلودگی شدید آن ها وجود ندارد و مسئولان بهترین راهکار عبور از این مشکل را صرفه جویی مشترکان می دانند.

با کاهش فشار شبکه،  برخی نقاط شهر که از لحاظ شیب زمین در نقاطی مرتفع تری قرار گرفته اند، ساعت ها قطعی آب را تجربه کرده اند.

به نظر می رسد در صورت عدم بارش نزولات جوی، مشکل کمبود آب در استان اصفهان به تدریج به وضعیت بحرانی رسیده و گزینه هایی همچون جیره بندی در دستور کار قرار گیرد.

برخی مردم و کارشناسان، انتقال آب از زاینده رود به دیگر نقاط کشور یا فعالیت شرکت های تولیدی بزرگ در کنار این رودخانه تاریخی را از جمله دلایل بروز این مشکل می دانند و عده ای هم خشکسالی سال های اخیر را مقصر اصلی این وضعیت معرفی می کنند.

کاهش فشار آب

کاهش فشار آب

افت فشار آب در نجف آباد