افزایش احتمال تایید صلاحیت شهردار سابق نجف آباد به دنبال اعلام نتایج اولیه بررسی اعتراض ها در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، طی ساعات گذشته اخبار تایید نشده ای در خصوص احتمال تایید صلاحیت مسعود منتظری شهردار سابق نجف آباد دست به دست می شود. این […]

افزایش احتمال تایید صلاحیت شهردار سابق نجف آباد

به دنبال اعلام نتایج اولیه بررسی اعتراض ها در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، طی ساعات گذشته اخبار تایید نشده ای در خصوص احتمال تایید صلاحیت مسعود منتظری شهردار سابق نجف آباد دست به دست می شود.

این خبر هنوز از طرف منابع موثق تایید نشده و برای بررسی صحیح یا غلط بودن آن باید منتظر روزها و شاید هم ساعت های آینده بود. به این معنی که امکان دارد، منتظری فرصتی برای حضور در عرصه انتخابات پیدا نکند و شاید هم در ادامه روند بررسی اعتراض ها، بتواند احراز صلاحیت خود را کسب کند.

در هر حال، کسی مثل منتظری وزنه ای مهم برای انتخابات حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون محسوب می شود و خیلی از مردم و رجال سیاسی منتظر خبر قطعی در این خصوص هستند.

مسعود منتظری [object object] افزایش احتمال تایید صلاحیت شهردار سابق نجف آباد              300x225

کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه نجف آباد و تیران و کرون

افزایش احتمال تایید صلاحیت شهردار سابق نجف آباد

 

تایید صلاحیت مسعود منتظری برای انتخابات نجف آباد