افزایش کاروان های مرگ در نجف آباد
افزایش کاروان های مرگ در نجف آباد

هم زمان با افزایش انواع و اقسام بدعت ها و چشم و هم چشمی ها در مراسم مربوط به ازدواج، مردن ما نیز از این اتفاقات نامبارک بی نصیب نمانده است. چندی است کاروان هایی که ماشین حمل جنازه را در گوشه و کنار نجف آباد همراهی می کنند، افزایش کمی و کیفی قابل توجهی […]

هم زمان با افزایش انواع و اقسام بدعت ها و چشم و هم چشمی ها در مراسم مربوط به ازدواج، مردن ما نیز از این اتفاقات نامبارک بی نصیب نمانده است.

چندی است کاروان هایی که ماشین حمل جنازه را در گوشه و کنار نجف آباد همراهی می کنند، افزایش کمی و کیفی قابل توجهی پیدا کرده اند.

به نظر می رسد فخر فروشی بابت تعداد بالای تیر و طایفه علت اصلی گسترش چنین بدعت خطرناکی باشد.

البته این گونه اقدامات به همین جا ختم نشده و معمولا در مراسم سوم و هفت متوفی نیز جمعیت چندین هزار نفری پای سفره شامی می نشینند که صاحبان عزا تا چند سال بار تسویه مالی آن را به دوش می کشند.