از ۱۷۵ مسجد فعال بخش مرکزی شهرستان نجف آباد، در ۱۱۰ مسجد هر سه وعده نماز جماعت برگزار می شود. این شهرستان رتبه اول استان اصفهان در زمینه برگزاری نماز جماعت صبح را به خود اختصاص داده است.

اقامه نماز صبح در ۶۰درصد مساجد نجف آباد+فیلم

از ۱۷۵ مسجد فعال بخش مرکزی شهرستان نجف آباد، در ۱۱۰ مسجد هر سه وعده نماز جماعت برگزار می شود. این شهرستان رتبه اول استان اصفهان در زمینه برگزاری نماز جماعت صبح را به خود اختصاص داده است.

این گزارش را سید رضا حسینی برای خبرگزاری صدا و سیما تهیه کرده است.

اقامه نماز جماعت در مسجد اقامه نماز صبح در ۶۰درصد مساجد نجف آباد+فیلم اقامه نماز صبح در ۶۰درصد مساجد نجف آباد+فیلم                4 300x169

اقامه نماز جماعت در مسجد

اقامه نماز صبح در ۶۰درصد مساجد نجف آباد+فیلم