شهرداری نجف آباد طی مراسمی که اخیرا به میزبانی سالن همایش های این مجموعه و با حضور مسئولان مختلف برگزار شد، از فعالین آرامستان این شهر تجلیل کرد.

اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر

شهرداری نجف آباد طی مراسمی که اخیرا به میزبانی سالن همایش های این مجموعه و با حضور مسئولان مختلف برگزار شد، از فعالین آرامستان این شهر تجلیل کرد.

در این مراسم متفاوت که با بیان نقطه نظرات تعدادی از حاضرین همراه بود، از تمامی افرادی که به نوعی در امور آرامستان فعالیت دارند، با هدای لوح و هدیه تقدیر شده است.

در بخشی از این مراسم هم ضمن معرفی بهروز کرمی به عنوان رییس جدید آرامستان های شهرداری نجف آباد، از زحمات ۵ساله علی سلیمی در این مسئولیت نیز تقدیر شد.

تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر 1603694765 W7bD3 300x200

تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان

اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر

 

 

علی زکریایی اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر
علی زکریایی
تجلیل از نیروی انتظامی نجف آباد اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر
تجلیل از نیروی انتظامی نجف آباد
تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر 1603694840 M5aV1
تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان
تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر 1603694777 J5sH5
تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان
تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر 1603694776 E4xV2
تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان
تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر اقدام زیبای شهرداری نجف آباد در تجلیل از فعالین آرامستان+تصاویر 1603694765 W7bD3
تجلیل شهرداری نجف آباد از فعالان آرامستان