اقدام قابل تقدیر شهرداری در اقامه نماز جماعت
اقدام قابل تقدیر شهرداری در اقامه نماز جماعت

دیشب در مراسم تقدیر شهرداری از خبرنگاران و اصحاب رسانه برای اولین بار طی سالهای اخیر که شاهد برگزاری مراسم متعدد معدود دستگاه های دولتی به مناسبت روز خبرنگار هستیم، جلسه با رسیدن به وقت نماز مغرب و عشاء متوقف و پس از برپایی نماز جماعت مجددا مباحث مطرح شده پیگیری شد. این اقدام شایسته […]

دیشب در مراسم تقدیر شهرداری از خبرنگاران و اصحاب رسانه برای اولین بار طی سالهای اخیر که شاهد برگزاری مراسم متعدد معدود دستگاه های دولتی به مناسبت روز خبرنگار هستیم، جلسه با رسیدن به وقت نماز مغرب و عشاء متوقف و پس از برپایی نماز جماعت مجددا مباحث مطرح شده پیگیری شد.

این اقدام شایسته و در خور تقدیر در حالی انجام گرفت که طی سالهای اخیر، در چنین برنامه هایی معمولا وقتی برای اقامه نماز جماعت اول وقت دیده نمیشد.

به نظر می رسد دیگر دستگاه های اجرایی نیز می توانند با الگو گرفتن از چنین کارهایی به نهادینه شدن فرهنگ نماز جماعت اول وقت در برنامه های مختلف کاری خود کمک به سزایی داشته باشند.