از شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۴۰۰، روند واکسیناسیون کرونا برای تمامی هیات های ورزشی شهرستان و اعضای بالاتر از هجده سال آن ها که تاکنون واکسن نزده اند، شروع خواهد شد.

الزامی شدن واکسیناسیون برای ورزش در نجف آباد

به گزارش کانال رسمی اطلاع رسانی اداره ورزش و جوانان شهرستان، از شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۴۰۰، روند واکسیناسیون کرونا برای تمامی هیات های ورزشی شهرستان و اعضای بالاتر از هجده سال آن ها که تاکنون واکسن نزده اند، شروع خواهد شد.

طبق همین مطلب و پس از اتمام واکسیناسیون مربیان و ورزشکاران، فعالیت این قشر در باشگاه ها و سالن های ورزشی، بدون ارائه کارت واکسن، امکان پذیر نخواهد بود.

هیات های ورزشی از شنبه می توانند با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان، نسبت به معرفی اعضای خود به مراکز واکسیناسیون اقدام کنند.

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا 

الزامی شدن واکسیناسیون برای ورزش در نجف آباد