آرشيو الکترونيکي پرونده‌هاي ثبتي در شهر اصفهان، مبارکه، فلاورجان، شاهين شهر و برخوار اجرا شده است و به زودي در شهر خميني شهر، کاشان و نجف آباد نيز اجرا مي‌شود.

الکترونیکی شدن پرونده های ثبت نجف آباد

آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی در شهر اصفهان، مبارکه، فلاورجان، شاهین شهر و برخوار اجرا شده است و به زودی در شهر خمینی شهر، کاشان و نجف آباد نیز اجرا می‌شود.

نصف جهان:مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: استان اصفهان رتبه اول الکترونیکی کردن اسناد و پرونده های ثبتی را در کشور دارد.

علی بهبهانی با بیان اینکه تمام پروندههای ثبتی به اوراق الکترونیکی تبدیل میشود، ادامه داد: در نقشه کاداستر، تمام اسناد مالکیتی که صادر میشود از طریق سیستم با نقشههای UTF انجام میشود و سند دفترچهای صادر نخواهد شد.

وی افزود: اهمیت دیگر الکترونیکی بودن پروندهها، شفافیت املاک و مستقلات در جلوگیری از رانت خواریها، زمین خواریها و… است، چرا که با تشکیل پروندههای الکترونیکی و بانک کاداستر، امکان سوء استفاده برای هیچ شخصی وجود ندارد.

پرونده ثبت اسناد الکترونیکی شدن پرونده های ثبت نجف آباد الکترونیکی شدن پرونده های ثبت نجف آباد                300x169

پرونده ثبت اسناد

الکترونیکی شدن پرونده های ثبت نجف آباد