آرشيو الکترونيکي پرونده‌هاي ثبتي در شهر اصفهان، مبارکه، فلاورجان، شاهين شهر و برخوار اجرا شده است و به زودي در شهر خميني شهر، کاشان و نجف آباد نيز اجرا مي‌شود.

الکترونیکی شدن پرونده های ثبت نجف آباد

آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی در شهر اصفهان، مبارکه، فلاورجان، شاهین شهر و برخوار اجرا شده است و به زودی در شهر خمینی شهر، کاشان و نجف آباد نیز اجرا می‌شود.

نصف جهان:مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: استان اصفهان رتبه اول الکترونیکی کردن اسناد و پرونده های ثبتی را در کشور دارد.

علی بهبهانی با بیان اینکه تمام پروندههای ثبتی به اوراق الکترونیکی تبدیل میشود، ادامه داد: در نقشه کاداستر، تمام اسناد مالکیتی که صادر میشود از طریق سیستم با نقشههای UTF انجام میشود و سند دفترچهای صادر نخواهد شد.

وی افزود: اهمیت دیگر الکترونیکی بودن پروندهها، شفافیت املاک و مستقلات در جلوگیری از رانت خواریها، زمین خواریها و… است، چرا که با تشکیل پروندههای الکترونیکی و بانک کاداستر، امکان سوء استفاده برای هیچ شخصی وجود ندارد.

پرونده ثبت اسناد

پرونده ثبت اسناد

الکترونیکی شدن پرونده های ثبت نجف آباد