نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب نجف‌آباد که تا قبل از سال92 با تکیه بر منابع دولتی در طول نزدیک به بیست سال، تنها 27کیلومتر پیشرفت داشت، طی بیش از شش سال نزدیک به 270کیلومتر پیشرفت داشته و بالغ بر 7500نقطه در کشور، از این طرح الگوگیری کرده‌اند.

الگوگیری ۷۵۰۰نقطه کشور از فاضلاب نجف‌آباد

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب نجف‌آباد که تا قبل از سال۹۲ با تکیه بر منابع دولتی در طول نزدیک به بیست سال، تنها ۲۷کیلومتر پیشرفت داشت، از این مقطع با ورود مستقیم شهروندان در قالب پرداخت حق انشعاب، طی بیش از شش سال نزدیک به ۲۷۰کیلومتر پیشرفت داشته و بالغ بر ۷۵۰۰نقطه در کشور، از این طرح الگوگیری کرده‌اند.

ابوالفضل ابوترابی طراح این الگوی مشارکتی ادامه داد: به گفته وزیر فعلی نیرو، در شرایطی که مجموع اعتبار دولت برای پروژه‌های فاضلاب در این چند سال، به حدود ۳هزار میلیارد تومان رسیده، میزان مشارکت مردم در قالب این طرح جدید و تبصره۳، بیش از ۶هزار میلیارد تومان بوده است.

ابوترابی از اختیاری شدن واگذاری انشعاب فاضلاب در سال ۹۸ با تصمیم شورای تامین شهرستان خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر به دلیل همین موضوع و بی‌رغبت شدن مردم نسبت به خرید انشعاب به دلایل مختلف از جمله گرانی شدید هزینه‌های اجرای انشعاب، روند واگذاری انشعاب، از سطح مورد انتظار فاصله گرفته به طوری‌که در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰انشعاب آمادۀ واگذاری داریم ولی شهروندان، پیش‌قدم نمی‌شوند.

وی از امکان توسعه بخش قابل توجهی از شبکه و آماده شدن چندین هزار انشعاب جدید قابل واگذاری در صورت خرید این انشعاب‌ها از سوی مردم سخن گفت و ادامه داد: به نظرم بایستی با کار فرهنگی و ترویجی، مردم را نسبت به مزایای متعدد خرید انشعاب فاضلاب هم‌چون جلوگیری از آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی، صرفه اقتصادی نسبت به حفر چاه، پرداخت قسطی هزینه و فراهم کردن زمینه اختصاص پساب به فضای‌سبز شهری، صنایع و دیگر مراکز شهرستان توجیه کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان اعلام داشت: موافق یا مخالف اجباری شدن خرید انشعاب فاضلاب نیستم و تصمیم در این خصوص، بر عهده شورای تامین شهرستان است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

الگوگیری ۷۵۰۰نقطه کشور از فاضلاب نجف‌آباد