امام جمعه نجف آباد: آمریکا یزید زمانه است
امام جمعه نجف آباد: آمریکا یزید زمانه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد گفت:آمریکا یزید زمانه است و نباید دست بیعت به آنها داد چون هدف نهایی استکبار، ذلت مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد گفت:آمریکا یزید زمانه است و نباید دست بیعت به آنها داد چون هدف نهایی استکبار، ذلت مسلمانان است