طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور، حکم شهردار جدید نجف آباد عبدالرسول امامی را که ششم شهریور ۱۴۰۰ با هفت رای از مجموع نه رای اعضای شورای شهر نجف آباد به این مسئولیت انتخاب شده بود، امضاء کرد.

امضای حکم عبدالرسول امامی شهردار جدید نجف آباد

طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور، حکم شهردار جدید نجف آباد عبدالرسول امامی را که ششم شهریور ۱۴۰۰ با هفت رای از مجموع نه رای اعضای شورای شهر نجف آباد به این مسئولیت انتخاب شده بود، امضاء کرد.

طبق قانون در مورد شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر، شهردار پس از انتخاب توسط شورای اسلامی شهر، بایستی در قالب حکمی از طرف وزیر کشور، مورد تایید قرار بگیرد.

امامی کوپایی، متولد ۱۳۴۱ در کوهپایه و دارای مدرک کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و پیش از این مدتی معاون مدیر مناطق ۲ و ۴ اصفهان و سپس ذر مقطعی نیز مدیر مناطق دو ۹ و ۱۰ شهرداری اصفهان بود و در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز به عنوان دومین عضوعلی البدل شورای شهر اصفهان انتخاب شده بود.

طبق مصوبه شورای شهر نجف آباد، امامی موظف خواهد بود در نجف آباد ساکن شود. اعلام معاونان شهردار، مدیران مناطق پنج گانه و مدیرعامل سازمان های زیرمجموعه شهرداری مهم ترین تصمیمات هفته های آینده امامی در این جایگاه خواهد بود.

سید عبدالرسول امامی شهردار جدید نجف آباد

سید عبدالرسول امامی شهردار جدید نجف آباد

امضای حکم عبدالرسول امامی شهردار جدید نجف آباد