امکان تقلب اثرگذار بر انتخابات وجود ندارد
امکان تقلب اثرگذار بر انتخابات وجود ندارد

فارس: نماینده نجف آباد،تیران و کرون در مجلس تأکید کرد: مکانیزم انتخابات در ایران به قدری خوب تنظیم شده است که به جز تخلفات بسیار جزئی، امکان تقلب سازماندهی شده که بتواند انتخابات را متاثر کند، وجود ندارد. ابوالفضل ابوترابی  با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ محصول عدم تمکین قانون بود، گفت: همه باید به […]

فارس: نماینده نجف آباد،تیران و کرون در مجلس تأکید کرد: مکانیزم انتخابات در ایران به قدری خوب تنظیم شده است که به جز تخلفات بسیار جزئی، امکان تقلب سازماندهی شده که بتواند انتخابات را متاثر کند، وجود ندارد.

ابوالفضل ابوترابی  با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ محصول عدم تمکین قانون بود، گفت: همه باید به نتیجه‌ای که شورای نگهبان یا هیأت نظارت بر انتخاب شوراها آن را تائید می‌کند، تمکین کنیم.

وی اظهار داشت: البته مسیر و فرایند اعتراض به نتایج انتخابات مشخص است، اما پس از بررسی و اعلام نتیجه قطعی، همه باید به آن تن دهند و هر گونه حاشیه‌سازی ظلم به کشور است.

ابوترابی گفت: حضور ناظران شورای نگهبان، هیئت نظارت بر انتخابات شوراها و نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق‌های رأی ریاست جمهوری و شوراها و نیز روش شمارش آرا و بررسی اعتراض ها اجازه هیچ گونه تقلب عمده را در انتخابات ایران نمی‌دهد.