سهامدار جدید که از اسفندماه آغاز به کار کرده، دو ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کرده و وعده داده که به زودی باقی معوقات را نیز می‌پردازد.

امیدواری در کاشی اصفهان

سهامدار جدید که از اسفندماه آغاز به کار کرده، دو ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کرده و وعده داده که به زودی باقی معوقات را نیز می‌پردازد.

ایلنا: عضو شورای اسلامی کار کاشی اصفهان گفت: به دنبال بروز مشکل در تامین مواد اولیه، سهامدار جدید قول رفع این موانع را داده. قرار است مدیریت جدید کارخانه با مسئولان استانی جلساتی را داشته باشند که ما نیز به نتایج آن امیدواریم.

رضا صالحی افزود: حمایت همه جانبه مسئولان استان و شهرستان از ادامه فعالیت این واحد، مهمترین خواسته پرسنل است.

کارخانه های کاشی اصفهان و نیلو در چند سال اخیر و همزمان با واگذاری به بخش به اصطلاح خصوصی، با مشکلات زیادی مواجه شده اند. از تعدیل گسترده نیرو گرفته تا فروش اموال برای پرداخت مطالبات.

کارخانه کاشی اصفهان امیدواری در کاشی اصفهان امیدواری در کاشی اصفهان            4 300x225

کارخانه کاشی اصفهان

امیدواری در کاشی اصفهان