آنا:امیر گندمکار عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در بیستمین جشنواره پژوهش و فناوران استان اصفهان به عنوان پژوهشگر برتر استانی در شاخه علوم انسانی معرفی شد.

انتخاب استاد دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان پژوهشگر برتر

آنا:امیر گندمکار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در بیستمین جشنواره پژوهش و فناوران استان اصفهان به عنوان پژوهشگر برتر استانی در شاخه علوم انسانی معرفی شد.

در این جشنواره از ۲۰ پژوهشگر و فناور برتر استان در بخش‌های فناوری، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و دامپزشکی، هنر و معماری، فنی و مهندسی و دستگاه‌های اجرایی و چهار دانش‌آموز برگزیده تجلیل شد.

۳۹ داور از دانشگاه‌ها و مراکز مختلف برای بررسی ۹۲ پرونده رسیده به دبیرخانه این جشنواره شرکت کردند و پس از انجام بررسی‌ها نهایتاً ۲۰ نفر از پژوهگشران و چهار دانش‌آموز بر اساس معیارهای مصوب مانند اکتشاف، ثبت اختراع، شاخص h-index و غیره، برگزیده شدند.

امیر گندمکار انتخاب استاد دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب استاد دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان پژوهشگر برتر             300x225

امیر گندمکار

انتخاب استاد دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان پژوهشگر برتر