انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر
انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر

پایگاه خبری فرمانداری: در  جلسه اخیر فرمانداری پس از طی مراحل قانونی و اخذ رای از معتمدین حاضر هشت  نفر عضو اصلی و پنج نفر  عضو  علی البدل هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان نجف آباد به شرح ذیل انتخاب شدند. حسینعلی کمالی نجف آبادی، حمید پوراسماعیلی نجف آبادی، احمد طرابی میرآبادی، ابراهیم […]

پایگاه خبری فرمانداری: در  جلسه اخیر فرمانداری پس از طی مراحل قانونی و اخذ رای از معتمدین حاضر هشت  نفر عضو اصلی و پنج نفر  عضو  علی البدل هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان نجف آباد به شرح ذیل انتخاب شدند.

حسینعلی کمالی نجف آبادی، حمید پوراسماعیلی نجف آبادی، احمد طرابی میرآبادی، ابراهیم خیری، حمید کاظمی نجف آبادی، حسنیعلی آقابابائیان، ابراهیم شایان، عبدالحسین چوپانی نجف آبادی