روابط عمومی آموزش و پرورش: معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش نجف آباد گفت: برگزیدگان کشوری و استانی نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان و معلمان معرفی شدند.

انتخاب برگزیدگان جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در نجف آباد

روابط عمومی آموزش و پرورش: معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش نجف آباد گفت: برگزیدگان کشوری و استانی نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان و معلمان معرفی شدند.

عبداللهی با بیان اینکه ۲ اثر در بخش دانش آموزی به مرحله کشوری راه پیدا کردند و موفق به کسب رتبه برتر شدند، اظهار کرد: پس از فراخوان جشنواره، ۳۷۳ اثر دریافت شد که از تعداد آثار ثبت شده، تعداد ۲۲۰ اثر مربوط به معلمان و ۱۵۳ اثر از حوزه دانش آموزی مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.

وی افزود: از مجموع آثار، ۱۱۴ اثر به عنوان برگزیده در سطح منطقه انتخاب گردید که ۳۳ اثر مربوط به حوزه دانش آموزی و ۸۱ اثر در حوزه همکاران می باشد که بحمدالله تعداد ۸ اثر در بخش دانش آموزی و تعداد ۷ اثر در بخش معلمان به عنوان رتبه های برتر استانی انتخاب شدند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان خاطرنشان کرد: جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و با توجه به راهکار این سند مبنی بر محور قرار دادن فناوری های نوین در امر یاددهی و یادگیری برگزار می شود.

وی یادآور شد: محتواهای الکترونیک تولید شده شامل نرم افزارهای چندرسانه ای کمک آموزشی درسی و خلاقانه متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان است.

عبدالهی معاون پژوهش آموزش و پرورش نجف آباد

عبدالهی معاون پژوهش آموزش و پرورش نجف آباد

انتخاب برگزیدگان جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در نجف آباد