ابراهیم ابوترابی فارغ التحصیل جوان رشته عمران یکی از دانشگاه های هند، یک بار دیگر شگفتی ساز شد و به عنوان جوان ترین رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد در پنج دوره فعالیت این مجموعه انتخاب شد.

انتخاب جوان ترین رئیس شورای نجف آباد

ابراهیم ابوترابی فارغ التحصیل جوان رشته عمران یکی از دانشگاه های هند، یک بار دیگر شگفتی ساز شد و به عنوان جوان ترین رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد در پنج دوره فعالیت این مجموعه انتخاب شد.

کانال تلگرامی «نجف آبادشهرِعلم،ایمان وایثار» به نقل از کانال مهدی حاجی صادقیان عضو شورا اعلام کرد که در انتخابات هیات رئیسه دومین سال فعالیت شورای پنجم که عصر دوشنبه ۲۹ مرداد برگزار شد، ابراهیم ابوترابی به عنوان ریاست رسید و عیدی محمد طرقی نائب رئیس شد.

محسن پور اسماعیلی و مهدی حاجی صادقیان نیز به ترتیب عهده دار خزانه داری و دبیری شورا در یک سال آینده خواهند بود.

تا پیش از این و با وجود اشخاصی همچون مجتبی گودرزی، محمد حسن آسیابانی و مجید پزشکی کمتر کسی فکر می کرد که ابوترابی به عنوان یکی از جوان ترین اعضای پارلمان شهری، بتواند بر کرسی ریاست یکی از مجموعه های مهم شهر تکیه بزند.

در مقطع انتخابات نیز کمتر کسی روی ورود ابوترابی به ترکیب شورای شهر حساب باز کرده بود.

شورای اسلامی شهر نجف آباد دوره قبل سیزده عضو داشت ولی با تغییر قانون، در دوره پنجم ۹ عضو اصلی دارد.

شورای شهر نجف آباد انتخاب جوان ترین رئیس شورای نجف آباد انتخاب جوان ترین رئیس شورای نجف آباد                 300x188

ابراهیم ابوترابی

انتخاب جوان ترین رئیس شورای نجف آباد