پایگاه خبری فرمانداری: سعادت صفری دهیار روستای جلال آباد، به عنوان دهیار موفق استان در زمینه توسعه و گسترش فضای سبز تحت کشت درختان بومی انتخاب شد.

انتخاب دهیار جلال آباد به عنوان دهیار موفق استان

پایگاه خبری فرمانداری: سعادت صفری دهیار روستای جلال آباد، به عنوان دهیار موفق استان در زمینه توسعه و گسترش فضای سبز تحت کشت درختان بومی انتخاب شد.

مجتبی راعی فرماندار شهرستان، در جلسه ای با حضور بخشدار مرکزی و رییس اداره منابع طبیعی نجف آباد، از صفری که باسابقه ترین دهیار شهرستان نیز محسوب می شود، تقدیر کرد.

ابوالفضل ابوترابی و سعادت صفری دهیار جلال آباد انتخاب دهیار جلال آباد به عنوان دهیار موفق استان انتخاب دهیار جلال آباد به عنوان دهیار موفق استان                     225x300

ابوالفضل ابوترابی و سعادت صفری دهیار جلال آباد؛ خرداد۹۴

انتخاب دهیار جلال آباد به عنوان دهیار موفق استان