صدا و سیما: در انتخابات هیات رییسه سومین سال فعالیت شورای اسلامی دوره پنجم نجف آباد، عیدی محمد طرقی نایب رییس سال گذشته با پنج  به عنوان ریاست این مجموعه انتخاب شد. مجتبی گودرزی نیز که در سال اول ریاست را بر عهده داشت، طی سومین سال فعالیت شورا نایب رییس خواهد بود.

انتخاب رییس جدید شورای شهر نجف آباد

صدا و سیما: در انتخابات هیات رییسه سومین سال فعالیت شورای اسلامی دوره پنجم نجف آباد، عیدی محمد طرقی نایب رییس سال گذشته با پنج  به عنوان ریاست این مجموعه انتخاب شد. مجتبی گودرزی نیز که در سال اول ریاست را بر عهده داشت، طی سومین سال فعالیت شورا نایب رییس خواهد بود.

افراد دیگری هم در انتخابات مسئولیت های خود را شناختند؛ جواد حجتی خزانه دار شد و مجید پزشکی دبیر شورا.

در دومین سال فعالیت شورای ۹ نفره نجف آباد که هیچ زنی در بین آن ها دیده نمی شود، ابراهیم ابوترابی به عنوان رییس انتخاب شده بود.

مهم ترین تصمیم شورای شهر نجف آباد در ماه های پایانی دومین سال فعالیت خود نیز درگیر آن بود، انتخاب شهردار جدید نجف آباد است. به نظر می رسد با این ترکیب در هیات مدیره، محمد مغزی سرپرست فعلی شهرداری بیشترین شانس را برای مدیریت شهرداری در دو سال آینده را داشته باشد.

مسعود منتظری شهردار سابق این شهر، بیش از شصت روز است که برای شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از مسئولیت خود استعفا داده است.

رییس شورای نجف آباد انتخاب انتخاب رییس جدید شورای شهر نجف آباد              300x200

عیدی محمد طرقی

نجف آباد نیوز