محمود جهانیان رای اول شورای ششم نجف آباد، در کانالش در ایتا، پیرامون آخرین وضعیت انتخاب شهردار آینده نجف آباد، از نهایی شدن چهار گزینه پس از انجام مصاحبه با 8نفر خبر داده است.

انتخاب شهردار جدید نجف آباد از بین ۴گزینه نهایی

محمود جهانیان رای اول شورای ششم نجف آباد، در کانالش در ایتا، پیرامون آخرین وضعیت انتخاب شهردار آینده نجف آباد، از نهایی شدن چهار گزینه پس از انجام مصاحبه با ۸نفر خبر داده است.

طبق این مطلب، شهردار جدید نجف آباد از بین حبیب قاسمی، بهادر عبدالغنی، منوچهر حسنی و محمد مغزی انتخاب خواهد شد.

در این کانال اشاره ای به سوابق این افراد نشده و برای ما تنها محمد مغزی شهردار فعلی نجف آباد و قائم مقام این مجموعه در دوران مسئولیت مسعود منتظری، شناخته شده است.

منتخبان شورای شهر نجف آباد در دوره ششم، برای انتخاب شهردار جدید نجف آباد، ۱۰ نفر را برای انجام مصاحبه نهایی انتخاب کرده بودند که ۲ نفرشان انصراف داده و بقیه به سوالات منتخبان مردم جواب داده و طبق جداولی امتیاز گرفتند که در نهایت، چهار گزینه ذکر شده، به مرحله پایانی راه پیدا کردند.

شورای شهر

شورای شهر

انتخاب شهردار جدید نجف آباد از بین ۴گزینه نهایی