ایرنا:  کتاب «گذری بر تاریخ جوزدان» موقعیت جغرافیایی، آداب رسوم، اقتصاد، مشاهیر و تاریخ انقلاب اسلامی مردم این دیار شهرستان نجف‌آباد را شرح داده است.

انتشار کتاب تاریخ جوزدان

ایرنا:  کتاب «گذری بر تاریخ جوزدان» موقعیت جغرافیایی، آداب رسوم، اقتصاد، مشاهیر و تاریخ انقلاب اسلامی مردم این دیار شهرستان نجف‌آباد را شرح داده است.

این کتاب در ۱۰ فصل شامل وضعیت جغرافیایی، تاریخ و مقولات آن، مراکز مذهبی و عالمان دینی، علم آموزی و دانش، مسکن و معماری قدیم، اقتصاد و اشتغال کشاورزی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی، آداب و رسوم و اعتقادات، جوزدان در انقلاب اسلامی و اسناد و تصاویر است.

در این کتاب نویسنده به آب و هوا، پوشش‌های گیاهی، گونه‌های جانوری، قنات‌های آب معروف آن، نحوه تقسیم آب، خشکسالی و ترسالی، طایفه‌ها و فامیل‌های مردم و کدخدایان این شهر اشاره و آثار تاریخی و اتفاقات قدیمی را بیان کرده است.

سفر رضاخان به جوزدان یکی از مطالب این کتاب است که در این سفر رضا خان پول‌های اداره لنیج انگلیس را در تعدادی از خانه‌های جوزدان پنهان می‌کند.

این کتاب با تلاش سعادت ابراهیمی جوزدانی در ۳۸۹ صفحه به نگارش درآمده و و توسط اقبال صالحی ویراستاری و بازنویسی و ۲ هزار جلد از آن منتشر شده است.

کتاب گذری بر تاریخ جوزدان

کتاب گذری بر تاریخ جوزدان

انتشار کتاب تاریخ جوزدان