سفیران نیوز: شنیده ها حاکی است با حکم سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور،به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان منصوب شده است.

انتصاب مدیر سابق نجف آباد به مدیر کلی بنیاد شهید استان

سفیران نیوز: شنیده ها حاکی است با حکم سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور،به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان منصوب شده است.

احمدی نیا چندین سال رئیس بنیاد جانبازان نجف آباد و پس از ادغام نیز رئیس بنیاد شهید نجف آباد و سپس معاون بنیاد شهید استان بود.

چندی پیش هم سید محمد طباطبایی مدیر سابق اداره ورزش و جوانان شهرستان به عنوان مدیر کل ورزش استان انتخاب شده بود.

مسعود احمدی نیا

مسعود احمدی نیا

انتصاب مدیر سابق نجف آباد به مدیر کلی بنیاد شهید استان