سفیران نیوز: شنیده ها حاکی است با حکم سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور،به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان منصوب شده است.

انتصاب مدیر سابق نجف آباد به مدیر کلی بنیاد شهید استان

سفیران نیوز: شنیده ها حاکی است با حکم سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور،به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان منصوب شده است.

احمدی نیا چندین سال رئیس بنیاد جانبازان نجف آباد و پس از ادغام نیز رئیس بنیاد شهید نجف آباد و سپس معاون بنیاد شهید استان بود.

چندی پیش هم سید محمد طباطبایی مدیر سابق اداره ورزش و جوانان شهرستان به عنوان مدیر کل ورزش استان انتخاب شده بود.

مسعود احمدی نیا انتصاب مدیر سابق نجف آباد به مدیر کلی بنیاد شهید استان انتصاب مدیر سابق نجف آباد به مدیر کلی بنیاد شهید استان               300x227

مسعود احمدی نیا

انتصاب مدیر سابق نجف آباد به مدیر کلی بنیاد شهید استان