انتصاب معاون جدید پیام نور نجف آباد
انتصاب معاون جدید پیام نور نجف آباد

دکتر شکوفه انتشاری طی حکمی از طرف دکتر مهدی یوسفی ریاست دانشگاه پیـام نور استـان اصفهان به سمت معاونت آموزشی و پژوهشی ، دانشگاه پیام نور مرکـز نجف آباد منصـوب شد. انتشـاری مقطـع کارشناسی خـود را در مقطع کارشناسی رشتـه علـوم گیـاهی را در دانشگـاه شهید بـاهنر کرمان طی سالهای هفتاد تا ۷۴ و ارشد […]

دکتر شکوفه انتشاری طی حکمی از طرف دکتر مهدی یوسفی ریاست دانشگاه پیـام نور استـان اصفهان به سمت معاونت آموزشی و پژوهشی ، دانشگاه پیام نور مرکـز نجف آباد منصـوب شد.

انتشاری

انتشـاری مقطـع کارشناسی خـود را در مقطع کارشناسی رشتـه علـوم گیـاهی را در دانشگـاه شهید بـاهنر کرمان طی سالهای هفتاد تا ۷۴ و ارشد خود در همین رشته را نیز طی بازه زمانی ۷۴ تا هفتاد و شش در تربیت معلم تهران گذرانده است.

وی که در سال هشتاد و چهار مدرک دکتری خود را در رشته فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه تربیت معلم تهران دریافت کرد در هر سه مقطع تحصیلی موفق به کسب عنوان دانشجوی برتر ورودی خود شده است.

از سوابـق پژوهشی معاون جدید دانشگاه پیام نور نجف آباد که در زمینه هایی مانند تنش گیـاهی،تغذیه گیاهی و هورمونهای گیاهی تخصص دارد می توان از چـاپ ۲۲ مقـاله در مجلات بیـن المللی، ارائـه مقـاله در ۱۲ کنـفـرانس بین المللی   خارج کشور، چاپ ۲۰ مقاله در نشریات علمی -پژوهشی و علمی- ترویجــی داخلی، چـاپ ۱۵۰ مقاله در کنفــرانسهـای داخــلی،راهنمــایی و مشـاوره در مورد ۷۸ مـورد پایـان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشـگاه پیام نـور و سـایر دانشگـاه ها و احـراز رتبه پژوهشگر برتر زیست شناسی استان اصفهان در سال۱۳۹۳ نـام برد.

مدیریت گــروه علـوم پایه دانشگـاه پیـام نور نجف آباد و گروه علوم پایه دانشگاه پیـام نـور استان اصفهان،عضو متخصص کمیته منتخب دانشکده علـوم دانشگاه پیـام نور، عضویت در شـورای تخصصـی گـروه زیست شناسی دانشگـاه پیام نـور و عضـویت کمیته تجهیـزات و آزمایشگاه هـای دانشگاه های پیام نور استان اصفهان از جمله سوابق اجرایی انتشاری در سالهای اخیر به شمار می آید.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور نجف آباد