انتظارات مردم از شوراها بایستی منطقی و در حد اختیارات آنها باشد
انتظارات مردم از شوراها بایستی منطقی و در حد اختیارات آنها باشد

خبرگزاری ایمنا:استاندار اصفهان گفت: شوراهای شهر وروستا در ایران به دلیل نوپا بودن در مقایسه با برخی کشورهای جهان از اختیارات کمتری برخوردار هستند ولی در همین حد نیز می توانند تاثیرات بسیار خوبی در اداره کشور داشته باشند ولی این امر نباید باعث بالا رفتن انتظارات مردم از آنها خارج از حیطه وظایف و […]

خبرگزاری ایمنا:استاندار اصفهان گفت: شوراهای شهر وروستا در ایران به دلیل نوپا بودن در مقایسه با برخی کشورهای جهان از اختیارات کمتری برخوردار هستند ولی در همین حد نیز می توانند تاثیرات بسیار خوبی در اداره کشور داشته باشند ولی این امر نباید باعث بالا رفتن انتظارات مردم از آنها خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی آنها شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد زرگر پور در ادامه نشست روز ملی شوراها در مجموعه فرهنگی تفریحی شیخ بهایی کمیته امداد در گلدشت با بیان این مطلب ادامه داد:« دامن زدن بی مورد برخی کاندیدهای ورود به شورها در زمان انتخابات به وظایف و اختیاراتی که از حد آنها خارج است علاوه بر ایجاد یاس و نا امیدی در بین رای دهندگان، زمینه ساز بروز برخی اختلافات در فعالیت های پیش روی آنها می شود که این امر در هر حالت به ضرر شهروندان تمام خواهد شد.»

زرگر پور در ادامه با تاکید بر تقویت موضوع نظارت قانونی شورها بر عملکرد دستگاه های مختلف بیان داشت:« در سال جاری که به دلیل برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در آخرین روزهای اسفند ماه، بیش از پیش به ایجاد همدلی و همزبانی، نشاط و روحیه امید در بین مردم نیاز داریم عملکرد شوراها می تواند در مسیر تحقق این نیاز تاثیر بسیار خوبی داشته باشد.»

ارشد ترین نماینده دولت در استان اصفهان افزود:« با توجه به درگیر بودن شوراها با مسائل اجرایی مختلف و برآمدن آنها از دل مردم شهر و روستا این مجموعه ها می توانند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم در بخش های مختلف و رفع موانع موجود در مسیر پیشرفت کشور داشته باشند.»

پیش از سخنان زرگرپور،طرف معاون عمرانی استانداری نیز طی سخنانی با تاکید بر نظارت استانداری بر فعالیت های عمرانی روستا و شهرهای مختلف بیان داشت:« در حال حاضر  ۶۲۵ نفر از صدو شش شهر  استان به همراه  بیش از ۲ هزار و نهصد و نود نفر در صدو هفتاد روستای استان به عنوان منتخبین مردم در این مجموعه ها مشغول فعالیت هستند.»