یکی از فعالین هیات های مذهبی شهرستان گفت: چرا سازمان های متولی، برای نظارت بر هیات های مذهبی در موضوع رعایت شیوه نامه های بهداشتی اعلام شده، تبعیض قائل می شوند؟

انتقاد از تبعیض نظارتی برای هیات های نجف آباد

یکی از فعالین هیات های مذهبی شهرستان گفت: چرا سازمان های متولی، برای نظارت بر هیات های مذهبی در موضوع رعایت شیوه نامه های بهداشتی اعلام شده، تبعیض قائل می شوند؟

وی ادامه داد: برخی هیات ها که همه چیز را رعایت کرده و هر شب با زحمت بسیار زیاد مراسم را آماده می کنند، مرتب تحت فشارند که شیوه نامه ها را به طول کامل و خیلی دقیق رعایت کنند ولی برخی هیات ها که مراسم شان با سال قبل از نظر رعایت مسائل بهداشتی، فرق خاصی نکرده، هیچ وقت بازرسی نشده و تذکر نمی گیرند.

این جوان مذهبی اضافه کرد: هیات هایی هستند که مسئولان ما حتی جرات ندارند برای یک بار به آن ها سرکشی کنند و مصداق های رعایت نشدن شیوه نامه های بهداشتی را تذکر دهند ولی امثال ما هر شب تذکر می گیریم که فلان کنید و بهمان کنید.

این فرد در پایان خاطر نشان کرد: همه ما قانون را قبول داریم و تمام تلاش مان را برای اجرای آن به کار گرفته ایم ولی از تبعیض مسئولان در امر نظارت ها گله داریم.

عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد انتقاد از تبعیض نظارتی برای هیات های نجف آباد انتقاد از تبعیض نظارتی برای هیات های نجف آباد                            3 300x200

انتقاد از تبعیض نظارتی برای هیات های نجف آباد