انتقاد شهید کاظمی به یک نماینده مجلس: در مجلس چه می‌کنید؟
انتقاد شهید کاظمی به یک نماینده مجلس: در مجلس چه می‌کنید؟

کاظم عرب‌ها، آزاده و همرزم شهید احمد کاظمی روایت می‌کند: کردستان که بودیم یکبار سردار کاظمی زخمی شده بود و در بیمارستان شهید مصطفی خمینی بستری بود. ما رفتیم برای عیادت ایشان. آن زمان شهید محمد منتظری، نماینده نجف آباد بود وقتی رسیدیم بیمارستان، ایشان را با ویلچر آوردند پایین و همان موقع شهید محمد […]

کاظم عرب‌ها، آزاده و همرزم شهید احمد کاظمی روایت می‌کند: کردستان که بودیم یکبار سردار کاظمی زخمی شده بود و در بیمارستان شهید مصطفی خمینی بستری بود. ما رفتیم برای عیادت ایشان. آن زمان شهید محمد منتظری، نماینده نجف آباد بود وقتی رسیدیم بیمارستان، ایشان را با ویلچر آوردند پایین و همان موقع شهید محمد منتظری هم رسید. شهید کاظمی تا چشمش به او افتاد بلافاصله گفت: «دارید در مجلس چکار می‌کنید؟ می‌دانید شما دارید با کارهایتان به این کومله‌ها کمک می‌کنید؟ همین که به بعضی جاها بودجه می‌دهید از طریقی به دست این‌ها می‌رسد و می‌روند و بچه‌های ما را شناسایی می‌کنند و شب که می‌شود بچه‌های ما را همین‌ها به شهادت می‌رسانند.» وقتی این جملات را به شهید محمد منتظری می‌گفت برای من تکان دهنده بود. شهید کاظمی ضمن اینکه در کردستان می‌جنگید، این مسائل را هم کاملا زیر نظر می‌گرفت.

منبع خبر:خبرگزاری تسنیم