حجت الاسلام حسناتی خطیب نماز جمعه نجف آباد با انتقاد از عملکرد ۱۳ساله حزب حاکم در ترکیه و همکاری آنان با تروریست های منطقه گفت: شکست این حزب در انتخابات اخیر این کشور، نتیجه همکاری با گروهک های تروریستی و وهابی و به خاک خون کشیدن مردم مظلوم در عراق و سوریه است.

حجت الاسلام حسناتی خطیب نماز جمعه نجف آباد با انتقاد از عملکرد ۱۳ساله حزب حاکم در ترکیه و همکاری آنان با تروریست های منطقه گفت: شکست این حزب در انتخابات اخیر این کشور، نتیجه همکاری با گروهک های تروریستی و وهابی و به خاک خون کشیدن مردم مظلوم در عراق و سوریه است.