استاد احمد احمدی یکی از سه هنرمند دارنده نشان درجه یک هنر کشور در شهرستان نجف آباد که جزء شناخته شده ترین اساتید هنر خوشنویسی کشور محسوب می شود، با انتشار پیامی به شرایط اخیر  شهرستان در بحران کرونا و تعطیل نشدن بازار واکنش نشان داده است.

انتقاد هنرمند شاخص نجف آباد از تعطیل نشدن بازار

استاد احمد احمدی یکی از سه هنرمند دارنده نشان درجه یک هنر کشور در شهرستان نجف آباد که جزء شناخته شده ترین اساتید هنر خوشنویسی کشور محسوب می شود، با انتشار پیامی به شرایط اخیر  شهرستان در بحران کرونا و تعطیل نشدن بازار واکنش نشان داده است.

یارب بلابگردان
خدای ناکرده اعمال ورفتاربرخیمان موجبات ناراحتی و به خطرافتادن جان وگرفتاری دیگران نشود.

امثال فناشده درطمع وحرص پول مردم راب فنا ندهد                 نباشیم ارزانکده ای که سلامت جامعه را حراج کنیم
چندهفته ای است که به حکم عقل و به خاطرسلامت مردم و به رسم وظیفه، تمامی رویدادهای فرهنگی هنری وآموزشی که صد البته معیشت قشربی حامی و پشتوانه فرهنگ وهنر. هم درگرو همین فعالیتهای روزمره بوده، تعطیل شده است.

صدمات مالی را به سلامت شهروندان ترجیح دادیم.
ازطرفی چندروزی هم هست که منتظریم بازاربسته شده وعبور و مرورکنترل شود. با چند تن از مسئولین صحبت کردم که ازقضا دغدغه  آن ها خیلی بیشتر یا کمتر از من نبود.
باپیگیریهای فراوان یک چیزعمده حواسم را پرت و به بحث شیرین پول و کاسبی سوق داد. هر چند همیشه گفته و گفته اند که با انصاف عده کثیری ازبازاریان، بازار نجف آباد جاذبه ویژه ای دارد (که جای بسی افتخاروغرورست) اماعده انگشت شمار و دور از جان نوکیسه هم هستند که به خاطرکاسبی شب عید. جان مردم و رعایت سلامت هموطنان اهمیتی برایشان نداشته و فقط به فکرخودشان هستند. این افراد مانع تعطیل شدن بازارشده اند.

ضمن ادای احترام ودستبوسی نجاتگران خط مقدم جنگ باویروس کرونا یعنی پزشکان. پرستاران و پرسنل جان برکف بیمارستان ودرمانگاهها و شبکه وسیع بهداشت ودرمان که باشجاعت تمام، شکست ناپذیرند و همچنین کارمندان بانکی واداری، و نیروهای شهرداری و تشکر از مسئولین شهر که جان وسلامت مردم برایشان در اولویت است، خواهشمندم مقابل این افراد پرخطر ولذا بی ثمر. کوتاه نیایند.

همه ماوظیفه داریم که ازهمشهریان، همچو عزیزانمان مراقبت کنیم.
باقدردانی فراوان ازکارهای مثبتی که انجام شده و میشود به نظرم بایدقاطعانه تر. توصیه ها به هشدارنزدیک شود.
همچنین بایدتلاش و همتی شود که نه کسی ازجایی کوچ کند به اینجا نه ما به مسافرت برویم.
احمداحمدی

اسفندنودوهشت

استاد احمد احمدی انتقاد هنرمند شاخص نجف آباد از تعطیل نشدن بازار انتقاد هنرمند شاخص نجف آباد از تعطیل نشدن بازار             1 300x169

استاد احمد احمدی

انتقاد هنرمند شاخص نجف آباد از تعطیل نشدن بازار