نان های خشکی که توسط دوره گردها خریداری می شود، بعضا در محل های غیر بهداشتی نگهداری می گردد که این امر زمینه ساز تولید سم «آفلاتوکسین» می شود. نوعی قارچ سمی که در پسته،گندم،ذرت وبادام رشد کرده و با ورود به بدن انسان، زمینه ابتلا به سرطان را فراهم می کند.

انتقال سم از نان به بدن

نان های خشکی که توسط دوره گردها خریداری می شود، بعضا در محل های غیر بهداشتی نگهداری می گردد که این امر زمینه ساز تولید سم «آفلاتوکسین» می شود. نوعی قارچ سمی که در پسته،گندم،ذرت وبادام رشد کرده و با ورود به بدن انسان، زمینه ابتلا به سرطان را فراهم می کند.

«رشیدی پور» از دانش آموختگان رشته علوم دامی با ارسال متنی، هشدارهایی در خصوص استفاده از نان های خشک در تغذیه دام ها داده است.

با استفاده از این نان های آلوده در ترکیب خوراک دام یا استفاده مستقیم و بدون فرآوری آن در سبد تغذیه ای دام ها، سم آفلاتوکسین وارد قسمت های مختلف بدن حیوان از جمله خون شده و با توجه به ارتباط نزدیک شیر تولیدی با خون دام، شاهد انتقال این سم خطرناک به شیر تولیدی و در نهایت فرآورده های مورد استفاده انسان خواهیم بود.

با توجه به نتایج به اثبات رسیده از نقش این سم در بروز و تشدید مشکلات جسمانی مختلف از جمله سرطان، به نظر می رسد همه شهروندان بایستی ضمن مدیریت مصرف نان، از تحویل دور ریز آن به فروشندگان دوره گرد خوداری کنند تا این چرخه خطرناک به نوعی قطع شود.

نان خشکه انتقال سم از نان به بدن انتقال سم از نان به بدن                 300x199

نان خشکه

انتقال سم از نان به بدن