باشگاه خبرنگاران جوان: صبح دوشنبه ششم بهمن99، شخصی که در فریدونشهر تصادف کرده بود و به تشخیص کادر درمان، نیازمند رسیدگی های ویژه بود، با بالگرد به بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد منتقل شد.

انتقال هوایی بیمار فریدونشهری به نجف آباد+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان: صبح دوشنبه ششم بهمن۹۹، شخصی که در فریدونشهر تصادف کرده بود و به تشخیص کادر درمان، نیازمند رسیدگی های ویژه بود، با بالگرد به بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد منتقل شد.

بیمارستان فاطمه زهرا تامین اجتماعی در نجف آباد، یکی از معدود مراکز درمانی استان با امکان فرود بالگرد  محسوب می شود.

فرود بالگرد در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد

فرود بالگرد در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد

انتقال هوایی بیمار فریدونشهری به نجف آباد+فیلم