یکی از موضوعات مرتبط با قرارداد فروش پساب فاضلاب نجف آباد به ذوب آهن، امکان نشست زمین به دلیل تخلیه سفره‌های آب زیر‌زمینی است. برخی اعتقاد دارند تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب به خودی خود مشکل چندانی برای سفره‌های آب به وجود نمی‌آورد و مشکل از جایی شروع می‌شود که بخواهیم پساب را از این منطقه به جای دیگری انتقال دهیم.

انتقال پساب نجف آباد و امکان نشست زمین

یکی از موضوعات مرتبط با قرارداد فروش پساب فاضلاب نجف آباد به ذوب آهن، امکان نشست زمین به دلیل تخلیه سفره‌های آب زیر‌زمینی است. برخی اعتقاد دارند تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب به خودی خود مشکل چندانی برای سفره‌های آب به وجود نمی‌آورد و مشکل از جایی شروع می‌شود که بخواهیم پساب را از این منطقه به جای دیگری انتقال دهیم.

این عده با توجه به اختصاص ۱۲۰لیتر در ثانیه از پساب تصفیه‌خانه به شهرداری نجف‌آباد برای آبیاری فضای سبز شهری معتقدند که بقیه این پساب نیز بایستی در همین بخش مصرف شده یا در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا جلوی ضعیف شدن سفره‌ها گرفته شود.

در نقطه مقابل تعدادی از کارشناسان از نامناسب بودن این پساب برای زراعت و درختان میوه سخن می‌گویند و معتقدند تولید پساب مناسب برای بخش کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری نسبت به وضع موجود است و با توجه به تامین نیاز آبی فضای سبز شهر، بهترین مشتری این پساب بخش صنعت خواهد بود.

در حال حاضر طی قراردادی ۱۲۰ لیتر در ثانیه از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب نجف‌آباد به مدت ۳۰ سال با ارزش تقریبی یکصد و بیست میلیارد تومان به شهرداری این شهر واگذار شده است.

 

دشت اصفهان سالیانه ۴۵سانتیمتر نشست می‌کند

دکتر علیرضا عباسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در این خصوص معتقد است: انتقال پساب نجف‌آباد به ذوب‌ آهن تاثیر چندانی در پدیده نشست زمین ندارد و مشکل استان در این موضوع از سال‌ها پیش بر اثر عوامل متعدد دیگری شروع شده است.

این متخصص ژئومرفولوژی اضافه کرد: طبق مطالعاتی که نزدیک به دو دهه پیش در دانشگاه اصفهان انجام گرفته، دشت اصفهان سالیانه چهل و پنج سانتیمتر نشست دارد و به نظر می‌رسد این پدیده در حال حاضر وضعیت بدتری هم پیدا کرده باشد.

عباسی دفع سنتی فاضلاب را تهدیدی مهم برای بهداشت منابع آب زیر‌زمینی دانست و گفت: پسابی که شهرداری به آبیاری فضای سبز اختصاص داده به صورت قطره‌ای یا بارانی استفاده می‌شود و این شیوه تاثیر چندانی بر سفره‌های زیر‌زمینی ندارد. به همین دلیل انتقال پساب نمی‌تواند تاثیر چندانی در تشدید پدیده نشست زمین داشته باشد.

پساب فاضلاب انتقال پساب انتقال پساب نجف آباد و امکان نشست زمین            225x300

پساب فاضلاب

نجف آباد نیوز