نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس در توییتی نوشت: پیام روشن برای دشمنان ملت ایران؛ حوزه پاسخ برای خون به ناحق ریخته شهید محسن فخری زاده، محدود به دولت نیست که بخواهند با خنده دیپلماتیک و مذاکره، آن را حل کنند.

انتقام شهید فخری زاده، محدود به دولت نیست

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس در توییتی نوشت: پیام روشن برای دشمنان ملت ایران؛ حوزه پاسخ برای خون به ناحق ریخته شهید محسن فخری زاده، محدود به دولت نیست که بخواهند با خنده دیپلماتیک و مذاکره، آن را حل کنند.

ابوالفضل ابوترابی در پایان نوشته: آماده انتقام سخت باشید.

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد شهادت شهید محسن فخری زاده انتقام شهید فخری زاده، محدود به دولت نیست انتقام شهید فخری زاده، محدود به دولت نیست         300x200

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد شهادت شهید محسن فخری زاده

شهید محسن فخری زاده انتقام شهید فخری زاده، محدود به دولت نیست انتقام شهید فخری زاده، محدود به دولت نیست                   283x300

شهید محسن فخری زاده

شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان، عصر جمعه ۷آذر۹۹ در آبسرد دماوند، طی یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.

انتقام شهید فخری زاده، محدود به دولت نیست