ایران پزشک: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: میزان بیمارپذیری به ازای هر تخت در استان اصفهان، ۲۵۰ نفر در سال است و در نجف آباد به ازای هر اتاق عمل، در سال حدود ۲ هزار عمل جراحی انجام می‌شود.

انجام سالیانه ۲هزار عمل جراحی در نجف آباد

ایران پزشک: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: میزان بیمارپذیری به ازای هر تخت در استان اصفهان، ۲۵۰ نفر در سال است و در نجف آباد به ازای هر اتاق عمل، در سال حدود ۲ هزار عمل جراحی انجام می‌شود.

قاسم جان بابایی گفت:وقتی بیمارپذیری یک استان بالا باشد، قطعا سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن استان به صرفه و اقتصادی خواهد بود.استان یزد بالاترین میزان اهدای عضو در کشور را دارد و آمار اهدای عضو در یزد از میانگین جهانی نیز بالاتر است.

عمل جراحی انجام انجام سالیانه ۲هزار عمل جراحی در نجف آباد                   300x200

عمل جراحی

نجف آباد نیوز