روزنامه نصف جهان: مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از ۳هزار و ۷۵۰ عمل جراحی در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا نجف آباد انجام شده است. علی اعتصام پور افزود: مجموع عمل های انجام شده در این بیمارستان به همراه بیمارستان های دکتر شریعتی و دکتر غرضی به […]

روزنامه نصف جهان: مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از ۳هزار و ۷۵۰ عمل جراحی در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا نجف آباد انجام شده است.

علی اعتصام پور افزود: مجموع عمل های انجام شده در این بیمارستان به همراه بیمارستان های دکتر شریعتی و دکتر غرضی به عنوان دیگر مراکز وابسته به سازمان، به بیش از ۳۴هزار عمل می رسد.

در همین بازه زمانی دو میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۲۹ مورد به صورت سرپایی به واحدهاى کلینیک تأمین اجتماعی استان اصفهان شامل پزشک عمومی و متخصص مراجعه کرده اند.

دراین مدت چهارهزار و ۷۸زایمان دربیمارستان های استان انجام شد که هزار و ۸۴۶ زایمان آن طبیعى و دو هزار و ۲۳۲زایمان سزارین بوده. نسبت سزارین به کل زایمان ها  حدود هفت و نیم درصد بوده است.