انسداد ۲۱۲ چاه غیرمجاز در نجف آباد
انسداد ۲۱۲ چاه غیرمجاز در نجف آباد
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو: رییس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد گفت: در پنج سال اخیر 212 حلقه چاه غیرمجاز با حجم آبدهی 21 میلیون و 300 هزار مترمکعب (در سال) در شهرستان نجف آباد پر و مسدود شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.

انسداد ۲۱۲ چاه غیرمجاز در نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو: رییس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد گفت: در پنج سال اخیر ۲۱۲ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آبدهی ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب (در سال) در شهرستان نجف آباد پر و مسدود شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.

محمد خلجی از فعالیت ۱۲۰ کنتور حجمی هوشمند در چاه های آب مجاز سخن گفت و با اشاره به پیگیری چهار پرونده در موضوع تجاوز به حریم رودخانه های فصلی اظهار کرد:تعداد پروانه‌های اصلاح و تعدیل شده در شهرستان نجف آباد یک‌هزار و ۱۱۸ سند با حجم صرفه‌جویی ۹۸ میلیون مترمکعب بوده است.

چاه آب غیر مجاز

چاه آب غیر مجاز

انسداد ۲۱۲ چاه غیرمجاز در نجف آباد