نیروهای انتظامی شهرستان با پیگیری گزارش های واصله در خصوص سرقت قطعات داخل خودرو، یک باند چهار نفره سرقت و سه مالخر را شناسایی و دستگیر کردند.

انهدام باند سارقان قطعات خودرو در نجف آباد

نیروهای انتظامی شهرستان با پیگیری گزارش های واصله در خصوص سرقت قطعات داخل خودرو، یک باند چهار نفره سرقت و سه مالخر را شناسایی و دستگیر کردند.

خبرگزاری صدا و سیما: دستگیر شدگان به چندین فقره سرقت قطعات و اموال داخل خودرو اعتراف کرده اند و در حال حاضر بعد از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شده اند.

سرقت

سرقت

انهدام باند سارقان قطعات خودرو در نجف آباد