پایگاه خبری شهرداری:اعضاء بدن  اسماعیل مهدی پور مدیر نوسازی شهرداری نجف آباد که نزدیک به ۳۰سال در بخش های مختلف این مجموعه  همچون اموراداری، کارپردازی، درآمد، امور مالی ، آتش نشانی و نوسازی  خدمت کرده بود، پس از مرگ مغزی ناشی از سکته، ۱۶ شهریور ماه ۹۶ در بیمارستان فاطمه الزهرای اصفهان به افراد نیازمند […]

پایگاه خبری شهرداری:اعضاء بدن  اسماعیل مهدی پور مدیر نوسازی شهرداری نجف آباد که نزدیک به ۳۰سال در بخش های مختلف این مجموعه  همچون اموراداری، کارپردازی، درآمد، امور مالی ، آتش نشانی و نوسازی  خدمت کرده بود، پس از مرگ مغزی ناشی از سکته، ۱۶ شهریور ماه ۹۶ در بیمارستان فاطمه الزهرای اصفهان به افراد نیازمند اهدا گردید.

اهداء اعضای بدن مدیر خوشنام شهرداری نجف آباد اهداء اعضای بدن مدیر خوشنام شهرداری نجف آباد                135x300به دنبال بستری او در بیمارستان شهید محمد منتظری و اعلام نظر قطعی کادر پزشکی در خصوص مرگ مغزی این کارمند مردم دار و متعهد شهرداری، خانواده او برای اهدای اعضاء اعلام رضایت کرده و مراحل قانونی مورد نیاز انجام می گیرد.
داشتن اخلاق خوب، تعهد کاری، جدیت و پشتکار در انجام وظایف محوله و مردم داری از مهمترین ویژگی های مرحوم اسماعیل مهدی پور در طول نزدیک به ۳۰سال خدمت در بخش های مختلف شهرداری محسوب می شود.
از آن مرحوم که در آستانه بازنشستگی قرار گرفته بود، یک پسر و دو دختر به یادگار مانده است.
تصویر او در زمان اهدای جایزه به برنده سومین جشنواره خوش حسابی شهرداری، یکی از آخرین تصاویر گرفته شده از مرحوم مهدی پور محسوب می شود.