اعضای  زن چهل و سه ساله خوانساری که بر اثر آسیب مغزی در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد بستری بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

اهدای اعضای زن ۴۳ساله در نجف آباد

اعضای  زن چهل و سه ساله خوانساری که بر اثر آسیب مغزی در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد بستری بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

خبرگزاری صدا و سیما: اعضای بدن مرحومه حبیبه بیاتی شامل کبد و کلیه در اصفهان و شیراز اهدا  شد.

مریم خلیفه سلطانی مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز الزهرای اصفهان گفت: این بیمار پس از رضایت خانواده و تایید مرگ مغزی، برای اهدای اعضا به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد.

یک بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان یک تا ۸ بیمار را نجات دهد.

اهدای عضو اهدای اعضای زن ۴۳ساله در نجف آباد اهدای اعضای زن ۴۳ساله در نجف آباد                   300x230

اهدای عضو

اهدای اعضای زن ۴۳ساله در نجف آباد