ایمنا: مسئول واحد فرآوری اعضایی پیوند بیمارستان الزهرا(س) گفت: اعضای یک بیمار ۴۹ ساله ساکن نجف‌آباد که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

اهدای اعضای مرد ۴۹ ساله نجف‌ آبادی به سه بیمار

ایمنا: مسئول واحد فرآوری اعضایی پیوند بیمارستان الزهرا(س) گفت: اعضای یک بیمار ۴۹ ساله ساکن نجف‌آباد که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

مریم خلیفه سلطانی اظهار کرد: پرویز هارونی ۴۹ ساله ساکن نجف‌آباد به علت حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی و در بیمارستان منتظری این شهر بستری بود.

وی افزود: پس از صحبت با اعضای خانواده پرویز هارونی مرگ مغزی درباره پیوند اعضا با رضایت آنان این بیمار از بیمارستان منتظری نجف‌آباد به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) منتقل و پس از گذراندن مراحل مربوط به تأیید مرگ مغزی، عمل جراحی برداشت اعضا و پیوند به سه بیمار صورت گرفت.

مسئول واحد فراوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) با بیان اینکه این عمل پیوند، چهاردهمین مورد اهدای عضو استان در سال ۹۸ بوده است، تصریح کرد: کلیه‌های این بیمار مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان به دو بیمار نیاز عضو پیوند و کبد وی نیز پس از برداشت در این مرکز آموزشی به بیماری نیازمند کبد در لیست انتظار اهدا شد.

اهدای عضو اهدای اعضای اهدای اعضای مرد ۴۹ ساله نجف‌ آبادی به سه بیمار                   300x230

اهدای عضو

نجف آباد نیوز