اهدای اعضای کودک نجف آبادی در مشهد
اهدای اعضای کودک نجف آبادی در مشهد

دو کلیه محمد رضا صالحی زائر خردسال نجف آبادی که در راه مشهد به مرگ مغزی دچار شده بود،در بیمارستان علوم پزشکی مشهد به دو بیمار نوجوان ۱۳ ساله پیوند زده شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد این عمل چهل و سومین پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی در این بیمارستان محسوب […]

دو کلیه محمد رضا صالحی زائر خردسال نجف آبادی که در راه مشهد به مرگ مغزی دچار شده بود،در بیمارستان علوم پزشکی مشهد به دو بیمار نوجوان ۱۳ ساله پیوند زده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد این عمل چهل و سومین پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی در این بیمارستان محسوب می شود.

البته در خبر منتشر شده،علت ابتلای صالحی خردسال به مرگ مغزی بیان نشده است.