نجف آباد نگار: طی روزهای اخیر، بیش از 50 نفر از طلاب حوزه علمیه جامعه الامام المنتظر نجف آباد، در راستای جبران کمبود خون در کشور، خون خود را با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی اهدا کردند. 

اهدای خون طلاب نجف آباد+تصاویر

نجف آباد نگار: طی روزهای اخیر، بیش از ۵۰ نفر از طلاب حوزه علمیه جامعه الامام المنتظر نجف آباد، در راستای جبران کمبود خون در کشور، خون خود را با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی اهدا کردند.

تصاویر اهدای خون طلاب نجف آباد پاییز۱۳۹۹ اهدای خون طلاب نجف آباد+تصاویر اهدای خون طلاب نجف آباد+تصاویر                                       1399 4 244x300

تصاویر اهدای خون طلاب نجف آباد پاییز۱۳۹۹

 

اهدای خون طلاب نجف آباد+تصاویر