با همت هشت ناشر استان اصفهان و خیر فرهنگی، یش از 772 عنوان کتاب به ارزش پنج میلیون و هشتصد هزار تومان به کتابخانه عمومی فردوسی علویجه اهدا شد.

اهدای شش میلیون کتاب به کتابخانه علویجه

با همت هشت ناشر استان اصفهان و خیر فرهنگی، یش از ۷۷۲ عنوان کتاب به ارزش پنج میلیون و هشتصد هزار تومان به کتابخانه عمومی فردوسی علویجه اهدا شد.

واحد مرکزی خبر: زهرا صادقی مسوول کتابخانه گفت: تاکنون حدود ۱۰هزار عنوان کتاب با موضوع های  مختلف به کتابخانه اهدا شده است.
شهر علویجه بخش مهردشت شهرستان نجف‌آباد، درحدود ۲۷کیلو متری غرب اصفهان قرار دارد.

نمایشگاه کتاب اهدای شش میلیون کتاب به کتابخانه علویجه اهدای شش میلیون کتاب به کتابخانه علویجه              3 300x234

نمایشگاه کتاب

اهدای شش میلیون کتاب به کتابخانه علویجه