اهدای گل به نجف آبادیها برای رعایت قوانین
اهدای گل به نجف آبادیها برای رعایت قوانین

گروهی در نجف آباد اخیرا در برخی نقاط شهر با اهدای گل و نوشته هایی ضمن تشکر از رانندگانی که به قوانین احترام می گذارند، از بقیه نیز درخواست می کنند در مسیر قانون ادامه حرکت بدهند. رضا قلیچ خانی عکاس ایمنا بخشی از فعالیت این افراد را در نقاط مختلف شهر به تصویر کشیده […]

گروهی در نجف آباد اخیرا در برخی نقاط شهر با اهدای گل و نوشته هایی ضمن تشکر از رانندگانی که به قوانین احترام می گذارند، از بقیه نیز درخواست می کنند در مسیر قانون ادامه حرکت بدهند. رضا قلیچ خانی عکاس ایمنا بخشی از فعالیت این افراد را در نقاط مختلف شهر به تصویر کشیده است.