روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد: با اهدای 8 سری جهیزیه به زوج های نیازمند در 5آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، تعداد جهیزیه های اهدایی سپاه نجف آباد در هفته های اخیر به 21 سری افزایش پیدا کرد.

اهدای ۲۱ جهیزیه به همت بسیج نجف آباد

روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد: با اهدای ۸ سری جهیزیه به زوج های نیازمند در ۵آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، تعداد جهیزیه های اهدایی سپاه نجف آباد در هفته های اخیر به ۲۱ سری افزایش پیدا کرد.

هر کدام از این جهیزیه ها شامل ۲۲ کالای عمدتا ایرانی مانند یخچال، لباسشویی، بخاری، اجاق گاز، فرش، تلویزیون و لوازم آشپزخانه در کنار بسته های مذهبی و فرهنگی است که هزینه آن با مشارکت خانواده زوجین و خیرین تامین شده است.

سالیانه، ده ها خانواده نیازمند جهیزیه، با کمک خیرین مرتبط با بسیج شهرستان، تشکیل خانواده می دهند.

جهیزیه های اهدایی بسیج نجف آباد اهدای ۲۱ جهیزیه به همت بسیج نجف آباد اهدای ۲۱ جهیزیه به همت بسیج نجف آباد            236x300

جهیزیه های اهدایی بسیج نجف آباد

اهدای ۲۱ جهیزیه به همت بسیج نجف آباد