صدا و سیما: خیران نجف آبادی۱۰۰ عددکپسول اکسیژن به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد اهدا کردند.

اهدای ۳۵۰میلیون کپسول اکسیژن به بیمارستان منتظری نجف آباد

صدا و سیما: خیران نجف آبادی۱۰۰ عددکپسول اکسیژن به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد اهدا کردند.

مدیر روابط عمومی بیمارستان شهید منتظری نجف آباد گفت: با توجه به نیاز بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد به کپسول‌های اکسیژن برای درمان بیماران کرونایی ۱۰۰ کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری با همت وکمک خیران با  هزینه نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان خریداری شد.

سعید امید افزود: ۵۰ عدد از این کپسول‌ها در اختیار بیمارستان شهید منتظری این شهرستان قرار گرفته و ۵۰ عدد دیگر هم در روز‌های آینده به این بیمارستان تحویل داده می‌شود.

کپسول اکسیژن اهدای ۳۵۰میلیون کپسول اکسیژن به بیمارستان منتظری نجف آباد اهدای ۳۵۰میلیون کپسول اکسیژن به بیمارستان منتظری نجف آباد             300x204

کپسول اکسیژن

اهدای ۳۵۰میلیون کپسول اکسیژن به بیمارستان منتظری نجف آباد