بسیج: همزمان با عید سعید غدیر خم و به همت مردم، مسئولین و بسیجیان شهرستان نجف آباد و در راستای کاهش مشکلات مربوط به کم آبی، 45 تانکر آب  هزار لیتری به مردم خوزستان اهداء شد.

اهدای ۴۵ تانکر به خوزستان توسط نجف آبادی ها

بسیج: همزمان با عید سعید غدیر خم و به همت مردم، مسئولین و بسیجیان شهرستان نجف آباد و در راستای کاهش مشکلات مربوط به کم آبی، ۴۵ تانکر آب  هزار لیتری به مردم خوزستان اهداء شد.

اهدای تانکر آب توسط مردم و سپاه نجف آباد به خوزستان

اهدای تانکر آب توسط مردم و سپاه نجف آباد به خوزستان

اهدای ۴۵ تانکر به خوزستان توسط نجف آبادی ها